Privacy beleid

Media4 BV,

gevestigd aan Kerkenbos 1307, 6546 BG, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.korte-kapsels.com

Adres : Kerkenbos 1307
Postcode : 6546 BG
Plaats : Nijmegen
Telefoon : +31 24 844 2775

H.G Sengers is de Functionaris Gegevensbescherming van Media4 Hij/zij is te bereiken via webmastergroep@gmail.com

  • Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij Media4 zijn we toegewijd aan het beschermen van uw informatie.
We hebben recent ons privacy beleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens
beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van de EU.

Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over:

· de informatie die we verzamelen;
· hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren en
· hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmastergroep@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op basis van grondslag Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Media4 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Media4 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Media4 volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

Media4 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Media4) tussen zit. Media4 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Media4 deelt persoonsgegevens met Google.

Door onze websites te gebruiken geef je toestemming om uw IP gegevens via advertentie netwerken te verwerken voor commercial doeleinden en surfgedrag op websites.

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Media4 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn > 26 maanden

  • Delen van persoonsgegevens met derden

Media4 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Media4 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Media4 uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijf: Google analytics

Doel: Gegevens over surfgedrag van je klant over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat je bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk
Volgen van bezoekers over websites van derden

Gegevens: IP adres
Verwerkingsovereenkomst: Ja

Bedrijf: Adsense

Doel: Genereren van advertenties
Gegevens: IP adres

Bedrijf: Paypro

Doel: Genereren van advertenties
Gegevens: IP adres

Bedrijf: Daisycon

Doel: Genereren van advertenties
Gegevens: IP adres

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Media4 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Media4 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Adsense

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Media4 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmastergroep@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Media4 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Media4 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmastergroep@gmail.com. Media4 heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.